God Of War Hikayesi ve Yunan Mitolojisi

God of War

God of War

₺ 329,00 ₺ 199,99

2005 yılında PlayStation’a çıktığı zamanlar oldukça ses getiren God of War oyunundan, hikayesinden ve bu oyunun teması olan Yunan Mitolojisinden bahsedeceğiz. God of War oyunu bilindiği üzere Yunan Mitolojisini ve içerisindeki hikayeleri, değiştirilmiş kurgusal öğelerle anlatan bir hack and slash oyunu.

Kratos adlı bir karakteri kontrol ettiğimiz ve intikam peşinde koştuğumuz God of War oyununun bize sağladığı en büyük özelliklerden birisi ise Yunan Mitolojisini tanıtması ve bilinmedik özellikleri ile Tanrıları en baştan (görsel olarak da) işlemesidir.

God of War oyununu ve oyundaki Kratos da dahil diğer karakterleri tanımak, God of War hikayesini daha iyi bilmek için öncelikle Yunan Mitolojisi hakkında bilgi sahibi olmalıyız. 

Yunan Mitolojisi Görsel

Yunan Mitolojisi

Yunan Mitolojisi, Antik Yunan’da (MÖ 756-MÖ 146) yaratılış, tanrı ve tanrıçalar ile kahramanların hikayelerini içeren Eski Yunan dininin genel haline verilen isimdir. Yunan Mitolojisi birçok Avrupa Ülkesini ve çevresindeki diğer bölgeleri etkilemiş, Roma tarafından da ilgi görmüştür. Öyle ki Roma’da inanılmakta olan Tanrı ve Tanrıçalar da Yunan Mitolojisinden esinlenmiş ve farklı adlarla ortaya çıkmıştır.

Yunan Mitolojisi denilince akla ilk gelmesi gereken Hesiodos’tur. Hesiodos Antik Yunan’da Didaktik Şiirin Babası olarak bilinen bir şairdir. Yunan Mitolojisinin öncesini ve sonrasını hatta bütün Antik Yunan İnançlarını öğrenmemizi sağlayan kişi Hesiodos’tur. Hesiodos, Theogonia adlı eserinde evrenin yaratılışını, tanrıların doğuşunu, tanrıların ve tanrısal varlıkların soyları gibi efsaneleri anlatır. Günümüzde Yunan Mitolojisindeki detayları bilmemizi sağlayan yegâne eser Theogonia adlı yapıttır.

 

Yunan Mitolojisi içerisinde üç çeşit ilahi ya da yaratıcı tür bulunmaktadır. Bunlar;

 

 • İlkel İlahlar
 • Titanlar
 • Olimposlular’dır.

İlkel Tanrılar Şeması

İlkel İlahlar

İlk Tanrılar ve yaratıcılar olarak bilinen İlkel İlahlar, Yunan Mitolojisini ve temelini oluşturan ilk varlıklardır. Evrenin, zamanın ve yeryüzünün yaratılışı bu ilahlar zamanında gerçekleşmiştir. Evrenin dokusundan oluşmuşlardır. “Elementlerin Kendileri” olarak da bilinirler. İlkel İlahlar ya da İlkel Tanrılar olarak adlandırılan varlıklar şöyledir;

 

 • Chaos
 • Tartarus
 • Gaia
 • Eros (Elder Eros)
 • Erebus
 • Nyx
 • Ourea
 • Pontus
 • Uranus
 • Thalassa
 • Aether
 • Hemera
 • Nemesis
 • Thaumas
 • Phorcys
 • Ananke
 • Chronos
 • Hydros
 • Nesoi
 • Okeanos
 • Phanes
 • Physis
 • Thesis

 

 

Chaos: Chaos, Yunan yaratılış mitlerinde evrenin ya da kozmosun yaratılmasından önceki boşluk durumunu ya da cennetin ve yeryüzünün ayrımında yarattığı ilk 'boşluğu' temsil eder.

Tartarus: Tartarus hem bir tanrı hem de yeraltı dünyasında bir yerdir. Bir yer olarak Tartarus, kötüler için bir işkence ve ıstırap zindanı ve Titanlar için hapishane olarak kullanılır. Tanrı olan Tartarus ise yeraltının ve cehennemin koruyucusudur.

Gaia: Gaia, tüm yaşamın ve atalarının annesidir. En önemli ilkel tanrıdır. Titanların annesi ve Yunan mitolojisindeki diğer önemli şahsiyetlerin varoluşunun sebebi olarak gösterilir. Dünya’nın, toprağın ve doğanın da annesi olarak bilindiği için Toprak Ana olarak isimlendirilir.

Eros (Elder Eros): Eros ilkel tanrı Kaos'tan doğmuştur ve Aşk ile Yaratıcılığın Tanrısıdır. Diğer Genç Eros ile karıştırılmaması gerekir.

Erebus: Erebus, karanlığın tanrısıdır. Yunan edebiyatı ve mitolojisinde onun hakkında çok az şey yazılmıştır. Yunan edebiyatında Erebus adı, ölülerin öldükten hemen sonra geçtiği Yunan yeraltı dünyasının bir bölgesi olarak da kullanılır.

Nyx: Nyx, gecenin tanrıçasıdır. Yunan mitinde hakkında az bilgi olan tanrıçalardandır. Zeus’un kendisinden korktuğu söylenir. Olağanüstü bir güce ve güzelliğe sahip olduğu da bilinir.

Ourea: Ourea dağların tanrılarıdır. Her bir dağın kendisine ait bir tanrısı olduğu inancı benimsenmiş, bilinen her türlü yüce dağa bir tanrı bahşedilmiştir. Aitna, Athos, Helikon, Kithairon, Nysos, Olympus I, Olympus II, Oreios, Parnes ve Tmolus bu tanrıların isimleridir.

Pontus: Pontus, denizin ilkel tanrısıdır. Yaratılışın şafağında topraktan doğan, yalnızca denizin tanrısı değil, denizin kendisidir. Pontos grekoromen eserler içerisinde, denizden yükselen, sulu gri sakallı ve yengeç pençeli, boynuzlu dev bir kafa olarak tasvir edilmiştir.

Uranus: Uranüs, gökyüzünün ilkel tanrısıdır. Hesiodos Theogonia'da, Uranüs’ün her gece dünyayı örtmek için geldiğini ve Gaia ile çiftleştiğini söyler.

Thalassa: Thalassa, denizin ilkel tanrıçasıydı. Amcası Pontus ile balıkları ve diğer deniz canlılarını üretti. Thalassa, denizlerin yükseldiği zaman aldığı biçimdi.

Aether: Gökyüzünün, göklerin ve ışığın tanrısıdır. Eserlerde ilk element tanrısı olarak geçmektedir. Kendisi hakkında fazla bilgi bulunmamaktadır. Tanrıların soluduğu saf havayı barındırır. Zeus ile yaptığı savaşı kaybedip uzaya sürülmüştür.

Hemera: Hemera, gündüzün ve günün tanrıçasıdır. Gündüzün vücut bulmuş hali olarak bilinir.

Nemesis: Kötü eylemlerin, öfkenin ve intikamın tanrıçasıdır. Haksız yere iyilik görmüş ya da başına iyi bir eylem gelmiş varlıkların düşmanı olarak bilinir.

Eris: Çekişme, anlaşmazlık, çekişme ve rekabetin tanrıçası olarak bilinir. 

Thaumas: Thaumas Su tanrılarından biridir. Yağmur damlalarının da tanrısı olduğu söylenen Thaumas’ın Tanrılar arasında iletişim de sağlar.

Phorcys: Phorcys, denizlerin derinliklerinde bulunan tehlikelerin tanrısıdır.

Ceto: Ceto, deniz canavarlarının, balinaların ve büyük köpek balıklarının tanrıçasıdır.

Ananke: Ananke, zorunluluk, zorlama ve kaçınılmazlığın ilkel tanrıçasıdır.

Chronos: Zamanı yaratan ve içinde istediği gibi seyahat edebilen zamanın ilk tanrısıdır.

Hydros: İlkel suların tanrısı olup, genellikle suyun kendisi olarak tasvir edilir.

Nesoi: Adaların tanrıçalarıdır. Her bir adanın kendine ait bir tanrıçası bulunur. Geneline Nesoi adı verilir. 

Okeanos:  Dünyanın tüm tatlı suyunun kaynağı olan ve dünyayı çevreleyen Okeanos Nehri'nin ilkel Titan tanrısıdır.

Phanes: Hayatın ve yaratılışın tanrıçasıdır.

Physis: Physis “İlk Doğan” olarak adlandırılan doğanın tanrıçasıdır.

Thesis: Thesis yaratılışın ilkel tanrıçasıdır. İlkel sulardan doğmuştur. 

Titan Tanrılar Şeması

TİTAN TANRILAR

Hesiod’un eserlerinde bahsettiği üzere Titanlar, Uranus ve Gaia’nın çocuklarına verilen isimdir. Uranus’un toplamda 18 adet çocuğu olmuştur. Ancak Uranus yönetimi ele geçirmemeleri ve kendilerine karşı gelmemeleri için çocuklarını Gaia’nın rahminde tutar. Hapis hayatı yaşayan çocuklardan beş tanesi (Hyperion, Krios, Koios, Lapetos, Kronos) Uranus’a karşı gelme kararı alırlar.

Anneleri Gaia’nın kendilerini teşvik etmesi ile kardeşler rahimden yani dünyanın merkezinden dışarı çıkarlar. Serbest kalan beş kardeş Gaia’nın da desteği ile Uranus’a karşı gelirler. İsyanın liderliğini yapan Kronos, kardeşleri ile dünyada bir tuzak kurarak Uranus’u beklerler. 

Uranus evreni yönettiği gökyüzünden dinlenmek için dünyaya iner. Bu sırada dünyanın dört bir tarafında duran kardeşler, Uranus yeryüzüne inerken gökyüzünü tutmaya başlarlar. Gökyüzünün merkezindeki Uranus’u annesi Gaia’nın verdiği adamant orakla hadım eden Kronos, evrenin hakimiyetini kardeşleri kontrol altına alır ve tahta oturur.

Uranus’un hadım edilip sürülmesi ile Tanrı Kral olan Kronos, Yunan Mitolojisinde “Altın Çağ” olarak adlandırılan dönemi başlatmış olur. Bu çağda Gaia insanlara bolluk ve bereket bahşeder. İnsanların içerisindeki kıskançlık, nefret ve öfke gibi hisler yok olur. Hatta tanrıların, insanların arasında dolaşmaya başladığı bile anlatılır. 

Uranus, Hecatoncheires ve Cyclops isimli çocuklarını isyan etmelerini engellemek için Gaia’nın rahminde tutmuştur. Kronos da tahtı ele geçirince kardeşlerini serbest bırakmıştır. Fakat bir süre sonra babasına yaptıklarının, kendi başına geleceğinden korkmuş ve kardeşlerini tekrar Gaia’nın rahmine hapsetmiştir.

Evreni birlikte yönettiği kardeşlerini yönetime karıştırmayan, diğer kardeşlerini Gaia’nın rahmine hapseden Kronos bununla da kalmamış, kardeşi Rhea ile evlenip ondan doğan çocuklarını tek tek yemiş ve paranoya sonrasında babası Uranus gibi davranmaya başlamıştır.

 

Titanlar olarak adlandırılan tanrılar ve tanrıçalar da şöyledir;

 

 • Asteria
 • Astraeus
 • Atlas
 • Aura
 • Clymene
 • Coeus
 • Crius
 • Cronus
 • Dione
 • Eos
 • Epimetheus
 • Eurybia
 • Eurynome
 • Hyperion
 • Iapetus
 • Lelantos
 • Menoetius
 • Metis
 • Mnemosyne
 • Oceanus
 • Ophion
 • Pallas
 • Perses
 • Phoebe
 • Selene
 • Styx

 

 

Asteria: Asteria, gece kehanetlerinin ve kayan yıldızların tanrıçasıdır.

Astraeus: Astraeus, alacakaranlık ve rüzgarların tanrısıdır.

Atlas: Dünyayı ve gökleri taşımakla cezalandırıldığı için dayanıklılık tanrısı olarak bilinir.

Aura: Aura, sabahın taze ve serin havasının tanrıçasıdır.

Clymene: Clymene, ün ve şöhretin tanrıçasıdır.

Coeus: Coeus aklın ve evrensel eksenin tanrısıdır. Uranus hadım edilince evreni yerinde tutmak için dört köşeye yerleştirilen tanrılardan biridir. Kuzey Tanrısı diğer ismidir.

Crius: Crius dört köşedeki tanrılardan biridir. Güney Tanrısı olarak geçer. Takımyıldızları tanrısı olarak da bilinir.

Cronus (Kronos): Zamanın efendisi ve tanrısı, Titanların Kralı olarak bilinir.

Dione: Zeus’un ilk eşi, Dodona’nın kahini ve Afrodit’in annesi olarak bilinen tanrıçadır.

Eos: Şafağın tanrıçasıdır. Kanatlı atların çektiği bir araba ile ya da kanatları ile göğe yükselirken resmedilir.

Epimetheus: Bahanelerin ve sonradan akla gelen şeylerin tanrısıdır. 

Eurybia: Denizlerin sahibi olduğu gücün ve kudretin tanrıçasıdır.

Eurynome: Lütuf tanrıçasıdır ve Zeus’un üçüncü karısıdır.

Hyperion: Işık, bilgelik ve uyanıklığın tanrısıdır. 

Iapetus: Iapetus, ölümlülük ve ölümlülerin yaşam sürelerini belirleyen tanrıdır.

Lelantos: “Görünmeyen” ve “Fark Edilmeyen” olarak da adlandırılan Lelantos, hava içerisindeki esintilerin tanrısıdır.

Menoetius: Şiddetli öfke ve aceleciliğin tanrısıdır.

Metis: Savaş sırasında Zeus’un yardımcılığını yapmış, iyi öğüt tanrıçasıdır.

Mnemosyne: Mnemosyne, hafıza, kelimeler ve dil tanrıçasıdır. İngilizce “Memory” olarak bilinen hafızanın kelime kökeni kendisinden gelmektedir.

Oceanus: Dünyayı çevreleyen tatlı su nehri Oceanus'un tanrısıdır.

Ophion: Kronos ve Rhea’dan önce eşi Eurynome ile birlikte dünyayı yönetmiş olan tanrıdır. Kronos kendisi ile güreşmiş ve onu yenerek cennetten kovmuştur. Karısı ile okyanus sularına karışmıştır.

Pallas: Askeri birliklerin ve savaş gemilerinin tanrısı. Titanlar ve Olimpiyalıların Savaşı sırasında Athena onu yener ve Pallas’ın derisinden kendisine kalkan yapar.

Perses: Perses, yaz aylarının ortalarındaki kavurucu sıcakların ve yıkımların tanrısı olarak bilinir.

Phoebe: Delphi'nin büyük kahinlerinden olan Phoebe, akıl ve kehanet tanrıçasıdır.

Selene: Ay tanrıçasıdır. Gündüzün geceye karışmasını sağlayan tanrıça olarak da bilinir.

Styx: Yeraltı dünyasında bulunan Styx isimli nehrin tanrıçasıdır. İsmini nehrin kendisinden almaktadır. Çoğu zaman tanrıça olarak değil kızgın ve öfkeli bir ruh olarak bilinir.

 

Olimposlu Tanrılar Şeması

Olimpos Tanrıları

Kronos bir kehaneti duyduğu zaman değişim geçirmeye başlar. Kehanete göre Kronos da aynı babası Uranus gibi kendi çocuğu tarafından tahtından kovulacak ve sürgün edilecektir. Kronos kehanetten kaçınmak için çevresindeki herkesi yanından kovmuş, kardeşlerini Gaia’nın rahmine hapsetmiş ve kardeşi Rhea’dan olan bütün çocuklarını tek tek yemeye başlamıştır.

Rhea ise çocuklarını Kronos’a kurban vermekten bıkınca, son çocuğunu Kronos’tan koruma planı yapar. Doğumu yaklaşınca Girit adasına giden Rhea, bir mağarada Zeus’u dünyaya getirir. Rhea’nın doğum sancıları ile Zeus’un çığlıkları duyulmasın diye Curet’ler kalkanlarını çarpıştırarak onların seslerini bastırır.

Rhea Zeus’u ilahi varlıklara ve perilere emanet edip, bezlere sardığı bir kaya parçasını Kronos’a götürür. Kronos bezlerin içerisindeki taşı Zeus zannedip yutar. Zeus ise bu sırada Girit adasında Dikte Dağı'nda gizlice büyütülür. Burada periler onu keçi Amaltheia'nın sütü ile besler ve çığlıklarının sesi savaşçı Curet’ler tarafından savaş dansları ile bastırılır. 

Zeus savaşacak yaşa kadar geldiği zaman, İyi Öğüt Tanrıçası Metis’i kendi yanına çeker ve yardım ister. Metis, babasının zorbalığının bitmesi için Zeus’a yardım etme kararı alır ve babasını kusturacak bir şarap hazırlar. Zeus Metis’ten şarabı alır ve Kronos’un karşısına olimpiyalı bir kadeh taşıyıcısı olarak çıkar. Kronos şarabı içtiğinde zehirlenir ve midesi bulanarak daha önce yutmuş olduğu bütün çocuklarını kusar. 

Zeus, babası Kronos’un midesinden çıkan kardeşlerini kurtarır. Kardeşler mitolojiye göre ikinci kez doğmuştur. Bu yüzden Zeus en gençleri konumundan en yaşlı kardeş konumuna yükselir. Kronos’un daha önce hapsettiği Cyclops ve Hecatoncheires’leri de kurtaran Zeus, onlardan yıldırımın ve ateşin gücünü alır. Zeus’un simgesi de olan “Yıldırım” buradan gelmektedir. Daha sonra ise Titanomahia yani Titanların Savaşı olarak bilinen 10 yıllık savaş başlar.

Zeus savaş esnasında Metis ile evlenir. Metis Zeus’tan hamile olduğunu ve iki çocuğu olacağını söyler. Bu çocuklardan birinin kız diğerinin de erkek olacağını, erkek olan çocuğun Zeus’u tahtından edeceği ortaya çıkar. Zeus, Uranus’un yaşadıklarını yaşamak istemez ve babası gibi davranarak Metis’i olduğu gibi yutar. Metis’in karnındaki erkek çocuk yok olur. Metis’in ise fiziksel şekli değişerek Zeus’un düşüncelerine dönüşür. Düşüncelerinin içerisindeki kız çocuğu ise hala hayattadır. Zeus ablası ve eşi olan Hera’dan sahip olduğu Hephaestus adlı oğlundan yardım ister. Hephaestus balyozu ile yardıma gelir, babasının kafasını ortadan ikiye yarar. Kız çocuğu yetişkin birisi olarak Zeus’un kafasından doğar. Zeus çocuğun adını Athena koyar. Athena savaşta büyük rol oynar.

Zeus daha sonra kardeşlerinin, çocuklarının ve bazı Titan Tanrı ile Tanrıçalarının da desteğini alarak Kronos’a karşı savaşır. Kardeşleri ve çocukları ile dört bir yandan Kronos’a saldıran Zeus zafer kazanır ve Kronos’un Adamant Orağı ile Kronos’u paramparça hale getirip onu Tartarus’a atar. Titanlardan bile daha üstün güçlere kavuşan Zeus ve kardeşleri, evrende farklı farklı roller üstlenmeye başlarlar. Zeus Gökyüzünü, Evreni ve Yıldırımları sahiplenirken, Poseidon denizleri, Hades yeraltını, Demeter doğayı ve bolluk bereketi alır.

 

Olimposlular olarak mitolojiye geçen bu tanrı ve tanrıçalar şöyledir;

 

 • Amphitrite
 • Aphrodite
 • Apollo
 • Ares
 • Artemis
 • Asteria
 • Athena
 • Bia
 • Charities
 • Demeter
 • Dike
 • Dionysos
 • Eirene
 • Eunomia
 • Eurynome
 • Eros
 • Hades
 • Hebe
 • Hecate
 • Hephaestus
 • Hera
 • Hermes
 • Hestia
 • Kratos
 • Leto
 • Maia
 • Moirai
 • Muses
 • Nike
 • Persephone
 • Poseidon
 • Psyche
 • Thetis
 • Triton
 • Zelus
 • Zeus

 

Amphitrite : Amphitrite, deniz tanrıçası ve Poseidon'un karısıdır.

Aphrodite : Aphrodite, aşk, güzellik, zevk ve üreme tanrıçasıdır.

Apollo: Apollo, kehanet, müzik, şarkı, şiir, okçuluk, şifa, veba, hastalık tanrısıdır. Ayrıca gençlerin de koruyucusu olarak bilinir.

Ares: Ares, savaş, savaş tutkusu, cesaret ve sivil düzen tanrısıdır.

Artemis: Artemis, avcılık, vahşi doğa ve vahşi hayvanların tanrıçasıdır. Zor zamanda bolluk bereket getirmesi ile ya da avcılıkta kolaylık sağlaması ile bilinir.

Asteria: Asteria, düşen yıldızların, tek rüyaların ve gece kehanetlerinin tanrıçasıdır. Aslen Titan Tanrıçası olmasına rağmen sonradan Olimposlu olarak kabul edilmiştir.

Athena: Athena, bilgelik, iyi öğüt, savaş, savunma, dokuma, çömlekçilik ve diğer çeşitli zanaatların tanrıçasıdır.

Bia: Güç tanrıçası. Zeus'un tahtında görevli olan dört kanatlı yaratıktan da biridir.

Charities: Zarafet, güzellik, süs, neşe, neşe, şenlik, dans ve şarkının üç tanrıçasıdır. Türkçe’ye “hayır kurumu” ya da “yardım kurumu” olarak çevrilmiş olan “charities” buradan gelir.

Demeter: Demeter, insanlığı dünyanın zengin lütfuyla besleyen tarım, tahıl ve ekmek tanrıçasıdır.

Dike: Dike, adaletin, adil yargıların ve gelenek ve kanunla kurulan hakların tanrıçasıdır.

Dionysos: Şarap, bağ-bahçe, zevk, şenlik, delilik ve çılgınlık tanrısıdır.

Eirene: Eirene, barış tanrıçası ve bahar mevsimidir.

Eunomia: Eunomia, iyi düzen ve yasal davranış tanrıçasıdır.

Eurynome: Okyanusların yaşlılarından biri olup, su çayırları ve mera alanlarının tanrıçasıdır. Aslen Titan olmasına rağmen Zeus ile evlendiği için Olimposlu olarak anılmaya başlar.

Eros: Eros, aşk tanrısı olup afacan, haşarı ve kanatlı olarak bilinir. Tanrıça Afrodit'in de kölesidir.

Hades: Hades, yeraltı dünyasının kralı ve ölülerin tanrısıdır.

Hebe: Hebe, gençliğin tanrıçası ve göksel şölenlerde diğer tanrı ve tanrıçalara Ambrosia adlı içkiyi sunan kişidir.

Hecate: Hekate sihrin, büyücülüğün, gecenin, ayın, hayaletlerin ve kavşakların tanrıçasıdır.

Hephaestus: Ateş, demirciler, zanaatkarlar, metal işleme, taş işçiliği ve heykel tanrısıdır.

Hera: Hera tanrıların kraliçesi ve evlilik tanrıçasıdır. Kadınları, gökyüzünü ve cennetin yıldızlarını sembolize eder.

Hermes: Sürülerin, gezginlerin, misafirperverliğin, yolların, ticaretin, hırsızlık ve kurnazlığın, habercilerin, diplomasinin, dil ve yazının, atletik yarışmaların ve spor salonlarının, astronomi ve astrolojinin tanrısıdır.

Hestia: Hestia, evlerde ve mülklerdeki kurban ateşinin tanrıçasıdır. Bakire tanrıça olarak bilinir. 

Kratos: Kratos, gücün, kudretin, gücün ve egemen yönetimin tanrısıdır.

Leto: Annelik tanrıçası ve çocukları ile birlikte gençlerin koruyucusu olarak bilinir.

Moirai: İnsan kaderinin ipliğini ören üç kader tanrıçasıdır.

Muses: Müzik, şarkı, dans ve diğer sanatların dokuz kardeş tanrıçasıdır. 

Nike: Nike, hem savaşta hem de barışçıl rekabette zaferin kanatlı tanrıçasıdır.

Persephone: Persephone, yeraltı dünyasının tanrıça kraliçesi, tanrı Hades'in karısıdır.

Poseidon: Poseidon, denizlerin, depremlerin, sellerin, kuraklığın ve atların tanrısıdır.

Psyche: Psyche, ruhun tanrıçası ve aşk tanrısı Eros'un karısıdır.

Thetis: Thetis bir deniz tanrıçası olup kehanet armağanına ve istediği zaman şeklini değiştirme gücüne sahiptir.

Triton: Triton, Poseidon'un oğlu ve habercisi olan yarı balık yarı insan bir tanrıdır.

Zelus: Zelus, rekabet, öykünme, kıskançlık, haset ve gayretin tanrısıdır.

Zeus: Zeus, Tanrıların Kralı ve gökyüzünün, havanın, yasanın ve düzenin, kaderin ve krallığın tanrısıdır.

 

God of War Tanrıları Görseli

 

God of War Tanrıları

Yunan Mitolojisi hakkındaki derin ve detaylı bilgiler sonrasında, God of War oyunundaki tanrılara geçebiliriz. 

Kratos Yunan Mitolojisinde Olimposlu bir tanrı olarak yer almaktadır. Karşılaştığı tanrılar ise hem olimposlu hem titan hem ilkel dönem hem de iskandinav tanrılarıdır. Kratos’un karşılaştığı tanrıların listesi şöyledir;

 

 • Athena
 • Gaia
 • Zeus
 • Atreus
 • Aphrodite
 • Ares
 • Artemis
 • Eos
 • Hades
 • Helios
 • Hephaestus
 • Hera
 • Hermes
 • Morpheus
 • Persephone
 • Poseidon
 • Thanatos
 • Baldur
 • Odin
 • Thor
 • Týr
 • Freya
 • Atlas
 • Kronos
 • Perses
 • Prometheus
 • Rhea
 • Thera
 • Typhon

 

Kratosun Öldürdüğü Tanrıların Görseli

 

Kratos’un Öldürdüğü Tanrılar

Kratos God of War hikayesine göre intikam almaya çalışmaktadır. İntikamı sırasında ise fazlası ile can alır. Öldürdüğü tanrıların lisesi ise şu şekildedir;

 

 • Ares (God Of War)
 • Athena (God of War 2)
 • Theseus (God of War 2)
 • Perseus (God of War 2)
 • Icarus (God of War 2)
 • Lahkesis (God of War 2)
 • Atropos (God of War 2)
 • Clotho (God of War 2)
 • Charon (God of War)
 • Persephone (God of War)
 • Poseidon (God of War 3)
 • Hades (God of War 3)
 • Helios (God of War 3)
 • Hermes (God of War 3)
 • Hercules (God of War 3)
 • Hera (God of War 3)
 • Cronos (God of War 3)
 • Hephaestus (God of War 3)
 • Zeus (God of War 3)
 • Gaia (God of War 3)
 • Perses (God of War 3)
 • Callisto (God of War: Ghost of Sparta)
 • Thanatos (God of War: Ghost of Sparta)
 • Castor & Pollux (God of War: Ascension)
 • Megaera (God of War: Ascension)
 • Tisiphone (God of War: Ascension)
 • Alecto (God of War: Ascension)
 • Mimir(God of War 2018)
 • Magni(God of War 2018)
 • Baldur(God of War 2018)
 • Modi (God of War 2018)

 

God Of War Hikayesi

God of War (Savaş Tanrısı) oyununun hikayesi ilk çıktığı günden bu yana hayret verici bir şekilde ilerlemeye devam etmektedir. İntikam peşindeki bir tanrıyı oynadığımız oyunun hikayesi ise oldukça heyecanlı ve bir o kadar da şaşırtıcıdır. Kronolojik sıra ile God of War oyunun hikayesini gözden geçirelim;

 

God of War 1 Kapak

 

God of War 1 Hikayesi

Sparta ordularının komutanı Kratos bir savaş içerisindedir ve bu savaşı kaybetmektedir. Ölmek üzere iken Ares ile anlaşma yapar. Bu anlaşmaya göre Ares, Kratos’un düşmanlarını ortadan kaldıracaktır. Kratos da Ares’in hizmetine girecektir. Ancak Ares, Kratos’u kandırır ve Kratos’un ailesini öldürmesine sebep olur. Kandırıldığını öğrenen Kratos, Ares’e hizmet etmekten vazgeçer. Kratos pişmanlıklarının sebep olduğu kabuslardan kurtulmak istediğini Olimpos tanrılarına iletince, onlar da Kratos’a vaatlerde bulunurlar. Kratos bunu kabul edip 10 yıl boyunca onlara hizmet eder.

Athena’nın şehri olan Athina’ya Ares savaş savaş. Kratos’tan yardım isteyen ve ona rehberlik eden Athena, Kratos’a Ares’i öldürebileceğini bunu da ancak Pandora Kutusu ile yapabileceğini anlatır. Kratos, Pandora Tapınağına gider ve kutuyu bulur. Ares bunu öğrenince Kratos’u öldürüp kutuyu alır. Kratos ölüp yer altına dünyasına gider. Fakat oradan kurtulur ve yeryüzüne çıkar.

Kratos, Pandora’nın Kutusunu Ares’ten geri alır. Bu sayede Ares ile savaşacak güce de erişir. Savaş esnasında Ares, Kratos’un silahını ele geçirir. Chaos silahı olarak bilinen bu silah ile Kratos’un bütün acılarını ve anılarını gün yüzüne çıkarır. Kratos da intikam almak için Tanrıların Kılıcı silahı bulur ve Ares’i öldürür.

Ares’in ölümünün ardından Athena, Kratos’un bütün günahlarının bağışlandığını söyler. Ancak Kratos’un aklında tek şey kabuslarından kurtulmaktır. Athena kabuslarla ilgili bir şey yapamayacağını anlayınca Kratos intihar eder. Ancak Olimpos Kuralına göre Kratos öldürdüğü tanrının yerine geçmek zorundadır. Tanrılar onu intihar ettiği denizden çıkarır ve diriltirler. Yeni Savaş Tanrısı Kratos olmuştur.

 

God of War 2 Kapak

 

God of War 2 Hikayesi

Kratos yeni Savaş Tanrısı olduktan sonra Spartalılar Rodoslular ile büyük bir savaşa girer. Spartalılar yenilmek üzeredir. Kratos onlara yardıma gitmek isteyince Athena izin vermez. Kratos onu dinlemez. Athena durması gerektiğini Olimposlu Tanrıların gazabının kendisine ulaşacağını söyler. Kratos umursamaz ve kimseye bir şey borçlu olmadığını söyleyip Rodos’a inip herkesi paramparça eder.

Kendilerine karşı gelindiğini fark eden Zeus, bir şahin kılığına girerek gizlenir ve Kratos’u durdurmak için Colossus adlı bir heykeli canlandırır. Amacı Kratos’u durdurmaktır. Kratos Colossus ile savaşır fakat kazanamaz. Zeus, Titanlar ve Olimposlular arasında yaşanan savaşta kullandığı Olimpos Kılıcını Kratos’a gönderir. Kratos kılıcı alır ve Colossus ile savaşır. Ancak onu yenmesi için kılıca güçlerini aktarması gerekmektedir. Kratos tanrısal güçlerini kılıca aktarır ve heykeli yener. Oldukça güçlü olduğunu fark eden Kratos bütün tanrılara meydan okumaya ve hakaret etmeye başlar. Bu sırada yendiği heykelin kolu Kratos’un üzerine düşer. Kratos ölümcül bir şekilde yaralanır. 

Olimpos Kılıcını alarak kendini kurtabileceğini fark eden Kratos zar zor kılıca ulaşmaya çalışır. Şahin görünümündeki Zeus kendi formuna geçerek kılıcı ele geçirir. Kratos’u da yakalar. Kendisine hizmet etmesi gerektiğini söyler. Kratos reddeder. Zeus onu öldüreceğini söyleyince de Kratos ikinci kez onu reddeder. Zeus kılıcı onun göğsüne saplar ve Kratos’u öldürür. Kratos yeraltı dünyasına sürüklenir.

Yeraltı dünyasında sağdan sola sürüklenen Kratos burada Doğa Ana Gaia ile karşılaşır. Kratos, Zeus’un Gaia ve diğer titanlara yaptığı işkenceleri Gaia’dan öğrenir. Gaia ile bir anlaşma yapma kararı alır. Zeus’tan intikam almak isteyen bütün titanlar da Kratos’a yardım etmek ister. Kratos yeraltı dünyasından çıkar. Yeryüzüne geldiğinde ise savaşın bittiğini ve Zeus’un herkesi öldürdüğünü öğrenir. Kratos, Zeus’u öldürmek için Pegasus ile yola çıkar.

Kratos yolculuk sırasında artık ölümsüz bir tanrı olmadığını basit bir insan olduğunu öğrenir. Zeus’u öldürmesinin tek yolunun da zamanda geriye gitmek olduğunu fark eder. Gaia ona Kaderin Kardeşlerine (Sister of Fate) gitmesini söyler. Ancak Kratos, yolculuk yaparken başka bir adaya düşer. Adada bir takım yaratıklarla ve kahramanlarla savaşan Kratos, burada Altın Yün zırha kavuşur. Saldırıları engelleyen Altın Yün ile birlikte yola çıkar Kratos. Bu sırada Euryale ile karşılaşır. Onu da öldürüp yoluna devam eder. Daha sonra dev bir Anka Kuşu bularak ona biner ve Kaderin Kardeşlerinin yanına gelir. Onları da öldürünce ortaya çıkan bir aynadan geçer.

Aynanın geçen Kratos, Zeus’un kendisini öldürdüğü zaman gelir. Zeus ile birlikte tepeye çıkarlar. Orada Zeus ile savaşırlarken Kratos pes ettiğini söyler ve diz çöker. Zeus kılıcı alır ve Kratos’a saldırır. Ancak Kratos’taki Altın Yün parlar ve saldırı yansıtır. Kratos, Zeus’un elinden kılıcı kapar ve Zeus’u fırlatır. Zeus bir kayaya çarpınca Kratos onu yakalar ve çiftli kılıçlarını Zeus’un ellerine geçirir. Olimpos Kılıcını Zeus’un göğsüne saplayacak iken Athena araya girer ve kendisini feda eder. Zeus kaçar. Athena’nın neden böyle bir şey yaptığını sorar Kratos. Athena “Zeus senin baban!” diye söyler ve can verir. Kratos “Öyle bir babam yok!” der. İntikam almak için Gaia ile birlikte tekrar yola çıkarlar ve Olimpos dağına tırmanmaya başlarlar.

 

God of War 3 Kapak

 

God of War 3 Hikayesi

Gaia ve diğer titanların da desteğini alan Kratos Olimpos Tanrılarını ve Zeus’u yok etmek için Olimpos dağına çıkarlar. Poseidon onlara karşı savaş başlatır fakat Kratos ile Gaia, Poseidon’u öldürmeye başarır. Poseidon’un ölmesi ile bütün Yunanistan sular altında kalır. Gaia ile Kratos hızlıca Olimpos Dağına tırmanır ve Zeus ile karşı karşıya gelirler. Fakat Zeus onları püskürtür ve dağdan aşağı atar. Gaia dağın yamacına tutunmuştur. Kratos ona dayanmasını söyler ve yardım ister. Ancak Gaia ona yardım etmek istemez ve Kratos’a sadece bir piyon olduğundan bahseder. Titanların savaşının yeniden başladığını ve Kratos’a “İntikam için bir piyonsun!” der.

Kratos Gaia’nın sırtından Styx nehrine düşer. Styx yeraltı dünyasının bir nehridir. Kratos nehirden kurtulunca Athena’nın ruhu ile karşılaşır. Athena ona sürgün bıçaklarını verir ve Zeus’u öldürmek için Olimpos Alevini söndürmesi gerektiğini anlatır. Yolculuğa çıkan Kratos yeraltı dünyasında Pandora’nın ruhu ile tanışır. Daha sonra Hephaestus ile karşılaşan Kratos Olimpos Kılıcını da geri alır ve Hades’i de öldürüp yeraltı dünyasından kaçar. Olimpos’a vardığı zaman yaralı halde kendisinden yardım isteyen Gaia’yı bulur. Gaia’nın ihaneti unutmayan Kratos, Gaia’nın tutunduğu kolunu keser ve onun ölümüne sebep olur.

Kratos bütün bir Yunanistan’ı karanlığa gömmek ve Olimpos Alevini söndürmek için Titan Perses ile Tanrı Helios’u öldürür. Daha sonra Tanrı Hermes ile karşılaşan Kratos Alev odasına kadar Hermes ile savaşır. Hermes’i öldürür. Bu sırada Olimpos Alevinin Pandora Kutusunda olduğunu öğrenir. Bu gücü ise bastırabilecek tek kişinin Pandora’nın kendisi olduğunu söyler Athena. Hermes’in ölümü ile bütün Yunanistan’a salgın hastalık yayılır. Hera ise Kratos’u durdurmak için Hercules’i yollar. Kratos onu da yenerek yoluna devam eder. Kratos Aphrodite ile karşılaşır ve ikisi Hephaestus’a geri dönerler. Hephaestus Kratos’un istediği silahı dövmek için Kronos’un karnındaki taşa ihtiyacı olduğunu söyler. Kratos, Kronos ile karşılaşır ve onu öldürerek karnındaki taşı alır. Omphalos Stone olarak adlandırılan taş zamanında Kronos’a yedirilmiş sahte çocuktur. Kratos taşı Hephaestus’a teslim eder. Hephaestus silahı döver ve Kratos’a silahı verir. Ancak silah Kratos’u çarpmaya başlar. Tuzağa düştüğünü anlayan Kratos kendisini toparlar ve Hephaestus’un dövdüğü silahı da kullanarak onu öldürür. Hephaestus ölmeden önce Pandora’dan çıkan ve labirentte sıkışıp kalan Pandora’yı korumaya çalıştığını söyler. Kratos Hyperion kapısından geçer ve Hera’nın bahçelerine çıkar. Burada Hera ile karşılaşır ve onu öldürür. Pandora’yı bulmak için Labirent’e gitmeden önce Yunanistan’ın bitki örtüsünü yok eder.

Labirent gelen Kratos oradan Pandora’yı kurtarır. Pandora ile birlikte Olimpos Alevinin bulunduğu alana girerler. Ancak Zeus izin vermez ve Kratos ile savaşır. Bu sırada Pandora, Kratos’un istememesine rağmen kendini feda eder. Pandora’nın kutusu boş çıkmıştır. Kutunun boş olduğunu gören Kratos, Zeus’a saldırır. Bu sırada ölümden dönmüş olan Gaia, Zeus ile Kratos’u öldürmeye çalışır. Ancak başarısız olur. Zeus ile Kratos Gaia’nın vücuduna girer. İçeride savaşmaya başlarlar. Kratos, Zeus’u Gaia’nın kalbine doğru fırlatır ve ikisini de orada öldürür. Her şeyin bittiğini düşünür Kratos. Ancak bu sırada Zeus’un ruhu saldırır. Zeus, Kratos’u öldürmek üzereyken, Kratos kabuslarına sebep olan ruhuna ve anılarına yolculuk yapar. Burada Kızı Calliope ve eşi Lysandra’nın ruhları Kratos’a eşlik eder ve onu affettiklerini söylerler. Kabuslarından ve azaplarından kurtulan Kratos da kendisini affeder. Tanrı güçlerini geri kazanır. Zeus’un ruhunu onun ölü bedenine yerleştirir ve Zeus’u ölümüne döver. Zeus’u öldürdükten sonra yok olmakta olan Yunanistan’a bakar. Kehaneti gerçekleşmiştir. Zeus ölmüş ve Yunanistan’a kıyamet gelmiştir.

Athena ortaya çıkar ve Pandora Kutusunun içerisindeki gücü ister. Kratos kutunun boş olduğunu söylese de Athena inanmaz. Kutu mühürlenmeden önce içerisine Hope adı altında bir güç yerleştirdiğini söyler. Kratos kendisinden yükselen güce bakar. Kratos bilmeden böyle bir güce sahip olmuştur. Zeus’u da bu şekilde öldürmüştür. Athena gücü ister. Kratos kabul etmez ve kılıcını çeker. Athena saldırıya uğramaktan korkar ve kendisine borçlu olduğunu söyler. Kratos onu umursamaz ve kılıcını sallar. Athena bir an geri çekilir ancak Kratos kılıcın kesin ucunu kendi bedenine çevirir ve kılıcı göğsüne saplar. Athena ona hakaretler etmeye başlar. Kratos Hope adındaki gücü yok olmakta olan Yunanistan halkına bağışlamıştır bu hareketi ile. Athena insanların bu güç ile ne yapacaklarını bilemeyeceklerini söyler ve gider. Kratos arkasında kan izleri bırakarak kaybolur.

 

God of War 2018 Kapak

 

God of War Hikayesi (2018)

Yunan Tanrılarından intikamı alan Kratos, küçük oğlu Atreus ile birlikte Eski Norveç’te Midgard aleminde yaşamaya başlar. Oyun, Kratos’un ikinci karısı ve Atreus’un annesi olan Faye’nin ölümünden sonra başlar. Faye’nin son isteği küllenin Dokuz Krallığın en yüksek zirvesinden yayılmasıdır. Kratos ile Atreus isteği yerine getirmek için yola çıkarlar. Kratos bu sırada bir yabancının saldırısına uğrar ve onu öldürdüğünü düşünerek yoluna devam eder. 

Yolculukları sırasında Kratos ile Atreus Jörmungandr ile karşılaşırlar. Jörmungandr onlara yolu tarif eder ve sadece Alfheim’in ışığıyla yolu geçebileceklerini söyler. Kratos bunun için bir Freya adlı bir cadıdan yardım alır ve sisi yenerek Midgard’ın zirvesine ulaşır. Orada öldürdüğünü düşündüğü adamın hayatta olduğunu öğrenirler. Bu adamın iki tane de uşağı vardır. Magni ile Modi adlı bu iki uşak Mimir isimli bir adamı da sorgulamaktadır.

Kratos ve Atreus burada Mimir ile yüzleşirler. Ondan gizemli adamın Odin’in oğlu Baldur olduğunu öğrenirler. Hatta Kratos’a en yüksek zirvenin Jötunheim’de olduğunu ve oraya erişimin Odin ve Thor tarafından engellendiğini söyler. Fakat oraya çıkmanın farklı bir yolu olduğunu söyler. Kratos’tan kafasını kesmesini söyler. Kratos Mimir’in kafasını kesip onu beline yerleştirir ve yoluna devam ederler. Bu sırada Atreus’u da uyarır. Kratos’un kendisinden bir sır sakladığını söyler. 

Yolcukları sırasında Kratos Modi ile Magni’nin saldırısına uğrar. Magni ölünce Modi kaçar ancak daha sonra dönüp onları pusuya düşürür. Fakat Kratos onu püskürtür. Bu sırada Atreus hastalanır. Freya bir trolün kalbini almasını söyler. Ancak Kratos’un silahı işe yaramamaktadır. Kratos eski silahlarını almak için eve döner. Orada Athena ile karşılaşır. Daha sonra kalbi alan Kratos, Zeus’un hayalete benzer bir vizyonunu görür. Bu sırada Atreus iyileşir. Kratos ona tanrı olduğunu söyler. Atreus bundan sonra kibirli bir hale gelir. Kratos ona yapmamasını söylemesine rağmen Atreus yaralanmış Modi’yi öldürür. Daha sonra Baldur tarafından pusuya düşürülürler. Burada Atreus Baldur ile savaşır ancak kaybeder. Kratos ile Atreus burada Helheim’a düşerler ve oradan kaçmaya çalışırlar. Kaçarlarken Baldur’un Freya’nın oğlu olduğunu keşfederler. Freya Baldur’u korumak için tüm fiziksel ve büyülü tehditlere karşı ona bağışıklık kazandıran bir büyü yapmıştır. Bu Baldur’un hoşuna gitse de bir süre sonra Baldur acı hissetmediği için annesine kızmaya başlar. Freya’nın onun hayatını mahvettiğini düşünür. 

Yolculuklarına devam eden Atreus ile Kratos tekrar Baldur’un saldırısına uğrarlar. Freya ise oğlunu korumak için mücadele eder. Bu sırada Baldur’un Atreus’un ökse otu oku ile delinir ve büyüsü bozulur. Baldur yenilir. Kratos onu azat etmesine rağmen Baldur geri çekilmez ve Freya’yı öldürmeye çalışır. Kratos Freya’nın öldürülmesini istemez ve Baldur’un boynunu kırarak onu öldürür. Freya oğlu öldürüldüğü için Kratos’un geçmişi ile alay eder ve ona lanetler okur. 

Kratos yol üzerinde iken Atreus’a bütün geçmişini anlatma kararı alır. Zeus da dahil olmak üzere diğer Yunan tanrılarını teker teker nasıl öldürdüğünü anlatır. Atreus’u niçin bu şekilde yetiştirdiğinden de bahseder. Atreus’un kendisi gibi olmamasını istediğini söyler. Freya Baldur’un cesedi ile sessizce ayrılır. 

Sonunda Jötunheim’e gelirler. Kratos ve Atreus’un bütün maceralarını gösteren duvar resimleri ile karşılaşırlar. Devlerin her şeyi ön gördüğünü ve ne olacağını belirsiz bir şekilde önceden tahmin ettiklerini fark ederler. Faye’in de bir dev olduğunu ve Midgard’da kalmayı tercih ettiğini öğrenirler. Atreus’un tanrı, dev ve ölümlü olduğu ortaya çıkar. Burada Baldur’un Faye’nin peşinde olduğunu da anlarlar. Atreus annesi tarafından Loki diye adlandırılmıştır. Atreus ismi ise Kratos tarafından konulmuş bir isimdir ve bu isim şefkatli bir Spartalı yoldaşının ismidir. Kratos Atreus’a böyle anlatır. 

Faye’nin son isteğini de yerine getiren Kratos ile Atreus Midgard’a geri dönerler. Mimir onları Fimbulwinter adında bir mevsimin başladığını ve üç yıl süreceğini söyler. Daha sonrasında ise Ragnarök’ün geleceğinden bahseder. 

Oyun sona erdiğinde Kratos ve Atreus eve dönüp uyurlar. Bu sırada yıldırımların ve fırtınanın sesine uyanırlar. Kratos ile Atreus dışarı çıktıklarında bir yabancı ile karşılaşırlar. Bir çekiç taşıyan bu adamın Thor olduğu anlaşılır. Fimbulwinter’ın sonunda Thor ile karşılaşacaklarını anlarlar.

 

God of War Ragnarök Kapak

 

God Of War Ragnarök

2022 yılında çıkacak olan God of War Ragnarök ise 2018’deki oyunun devamını anlatacak ve oyunun son serisi olacak. 

Son oyundan da anladığımız üzere Atreus yani Loki, bir ihtimale göre yaramazlık tanrısı olacak. Faye’nin küllerini savururken duvardaki resimlerde Atreus’un birinin ölümüne sebep olduğu yazılıydı. Hatta yazılarda “baba” ve “yas zamanı” gibi kelimeler de bulunuyordu.

 

Uranus’u Kronos’un, 

Kronos’u Zeus’un, 

Zeus’u da Kratos’un öldürmesi gibi belki de Atreus da Kratos’u öldürecektir. 

 

Oyun çıkana kadar hakkında pek bir bilgimiz olmasa da İskandinav ve Yunan Mitolojisini bu denli detaylı ve şahane işleyen bu yapıma oldukça şey borçlu olduğumuzu biliyoruz. Son seri çıktığı zaman yazımızı güncelleyeceğiz elbette.  Unutmayın ki bu son God of War oyunu. Tadını dilediğiniz gibi çıkarın ve sakın hemencecik bitirmeyin!

 

eTail üzerinden de God of War Ön Sipariş talebinde bulunabilirsiniz tabi.

 
Youtube Premium Nedir?
Youtube Premium üzerine detaylı bir rehber....
Minecraft Köylü Meslekleri
Minecraft'taki Köylülerin Meslekleri ve Onların Mesleklerini Nasıl Yerine Getirdikleri İle İlgili Geniş Bir Rehber!...