Victoria II : A House Divided

Victoria II : A House Divided
Victoria II : A House Divided
Victoria II : A House Divided
Victoria II : A House Divided
Victoria II : A House Divided

Victoria II : A House Divided;

Victoria 2'ye yapılan ilk genişleme, Amerikan İç Savaşı dönemine odaklanıyor ve oyunun politik ve ekonomik yönlerini geliştiriyor.
Ulusunuzu 19. yüzyılın başlarındaki mutlak monarşiler çağından, genişleme ve sömürgeleştirme yoluyla, 20. yüzyılın şafağında nihayet gerçekten büyük bir güç haline getirmek için dikkatlice yönlendirin.

Victoria II : A House Divided;

Victoria 2'ye yapılan ilk genişleme, Amerikan İç Savaşı dönemine odaklanıyor ve oyunun politik ve ekonomik yönlerini geliştiriyor.
Ulusunuzu 19. yüzyılın başlarındaki mutlak monarşiler çağından, genişleme ve sömürgeleştirme yoluyla, 20. yüzyılın şafağında nihayet gerçekten büyük bir güç haline getirmek için dikkatlice yönlendirin.