Earth 2150 : The Moon Project

Earth 2150 : The Moon Project
Earth 2150 : The Moon Project
Earth 2150 : The Moon Project
Earth 2150 : The Moon Project
Earth 2150 : The Moon Project
Earth 2150 : The Moon Project
Earth 2150 : The Moon Project
Earth 2150 : The Moon Project
Earth 2150 : The Moon Project
Earth 2150 : The Moon Project
Earth 2150 : The Moon Project
Earth 2150 : The Moon Project

Earth 2150 : The Moon Project;
2150, insanlık tarihinin en karanlık yıllarından biri…

Lunar Corporation, Avrasya Hanedanlığı ve Birleşik Uygar Devletler, ana gezegende acı sona kadar savaşırken, ayda gizli bir araştırma projesi devam ediyor. Yalnızca proje kod adı biliniyor...."Project SunLight".

Lunar Corporation'ın bu projeye bu kadar takıntılı hale gelmesinin nedenlerini bulmak için, devasa bir UCS uzay gemisi armadası aya doğru yola çıkıyor.....

Earth 2150 : The Moon Project;
2150, insanlık tarihinin en karanlık yıllarından biri…

Lunar Corporation, Avrasya Hanedanlığı ve Birleşik Uygar Devletler, ana gezegende acı sona kadar savaşırken, ayda gizli bir araştırma projesi devam ediyor. Yalnızca proje kod adı biliniyor...."Project SunLight".

Lunar Corporation'ın bu projeye bu kadar takıntılı hale gelmesinin nedenlerini bulmak için, devasa bir UCS uzay gemisi armadası aya doğru yola çıkıyor.....