Crusader Kings II: Dynasty Shield Pack

Crusader Kings II: Dynasty Shield Pack
Crusader Kings II: Dynasty Shield Pack
Crusader Kings II: Dynasty Shield Pack
Crusader Kings II: Dynasty Shield Pack
Crusader Kings II: Dynasty Shield Pack
Crusader Kings II: Dynasty Shield Pack
Crusader Kings II: Dynasty Shield Pack
Crusader Kings II: Dynasty Shield Pack

Crusader Kings II: Dynasty Shield Pack; Bu paket, Orta Çağ Avrupa'sının en ünlü 50 ailesi için 50 benzersiz hanedan kalkanı içerir.
Von Habsburg, af Bjälbo, Komnenos, Rurikovich, Plantangenet, von Wittelsbach & Ylving için tarihi nişanlar dahil.

Crusader Kings II: Dynasty Shield Pack; Bu paket, Orta Çağ Avrupa'sının en ünlü 50 ailesi için 50 benzersiz hanedan kalkanı içerir.
Von Habsburg, af Bjälbo, Komnenos, Rurikovich, Plantangenet, von Wittelsbach & Ylving için tarihi nişanlar dahil.